Strona poświęcona Orędziu Miłości Nieskończonej

Polecamy niedawno powstałą, pierwszą w Polsce stronę poświęconą w całości Orędziu Miłości Nieskończonej. Tworząc tę stronę pragniemy być wierne naszemu charyzmatowi. Wykorzystano różne materiały, zarówno ze źródeł polskich jak i zagranicznych, stąd mogą pojawiać się różnice w tłumaczeniach, które jednak nie mają dużego znaczenia, gdyż przekazują istotę orędzia. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do lepszego poznania Boga Miłości Nieskończonej i rozszerzania się dzieł z nim związanych. Naszym marzeniem jest powstanie Przymierza Kapłańskiego w Polsce oraz Przyjaciół Betanii. Zatem polecamy: Orędzie Miłości Nieskończonej.