Menu

Kim jesteśmy

Instytut Świecki Misjonarek Miłości Nieskończonej narodził się jako ostatni z czterech gałęzi Dzieła. Przyjął duchowość Dzieła Miłości Nieskończonej.
Należąc do jednej rodziny „Dzieła Miłości Nieskończonej” realizujemy tę samą duchowość zgodnie z Aktem Konsekracji Bogu (Atto di Consacrazione) jako Miłości Nieskończonej. Ów akt jest jednocześnie modlitwą pochwalną na cześć Boga, adoracją, wyznaniem wiary i podjęciem apostolatu, ze szczególnym poświęceniem się kapłaństwu służebnemu.

Jesteśmy świeckimi konsekrowanymi w Instytucie Świeckim:

  • które pragną żyć swoją konsekracją chrzcielną pozostając zanurzone w każdej rzeczywistości, w której człowiek żyje i pracuje, raduje się i cierpi, walczy i ma nadzieję;
  • które chcą naśladować Jezusa składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa;
  • które uobecniają misję Kościoła w świecie, nie nosząc żadnych znaków wyróżniających je wśród innych, jako zaczyn, sól i światło;
  • które codziennie poszukują syntezy między wiarą a życiem, działaniem a kontemplacją, miłością do Boga i miłością do świata;
  • które przeżywają prawdziwy wymiar wspólnotowy pomimo geograficznego oddalenia, ceniąc i przyjmując różnice w wieku, pochodzeniu, kulturze czy zawodzie;
  • które służą kapłaństwu i Kościołowi poprzez modlitwę i ofiarę, współpracując w ich misji w świecie.

Jesteśmy świeckimi konsekrowanymi, które dążą do uświęcenia – nie pomimo zaangażowania w sprawy tego świata – ale właśnie poprzez nie.