Oczekując na Zgromadzenie Generalne

W dniach 21-25 lipca 2022 roku w Pianezza/blisko Turynu/, Villa Lascaris odbędzie się Zgromadzenie Generalne naszego Instytutu. Ze względu na pandemię zostało ono przeniesione z 2021 roku na rok obecny. Trwają zatem przygotowania całej wspólnoty do tego ważnego wydarzenia.
Rozważamy List Wprowadzający do Zgromadzenia, List Silvany i Rady Generalnej oraz pogłębimy treść pięciu artykułów informacyjnych „Oczekując na Zgromadzenie Generalne” Marii Rosy.
Pracujemy również nad prezentacją naszego regionu.
Całość wspieramy oczywiście codzienną modlitwą w intencji Zgromadzenia Generalnego.

List Silvany:

W KIERUNKU ZGROMADZENIA Generalnego 2022

Najdroższa, z drżeniem i ufnością wyruszyliśmy w kierunku Zgromadzenia Generalnego „najwyższego organu ustawodawczego Instytutu” (Konst. Par. 100).

Jest to wydarzenie Ducha Świętego, które wzywa do rozeznania i kreatywności, do zaangażowania [zawierzenia] i odpowiedzialności.

Każda z nas winna poczuć się od zaraz uczestnikiem i bohaterem tego, czym jest: drogocennym kamieniem w budowaniu wspólnoty / Instytutu i dla przychodzenia Królestwa Bożego.

Aby pomóc Ci w przygotowaniach do dni Zgromadzenia, zostawiamy kilka punktów do weryfikacji i refleksji. Jesteśmy pewni, że nie zabraknie Twej modlitwy i ofiarowania, uwielbienia i wstawiennictwa;
„Idź i przyłącz się do tego wozu ” (Dz 8,29).
Jak głoszę Miłość tym, którzy na wozie życia dzielą ze mną przygodę wzrastania w człowieczeństwie?
„Prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i prawdzie” (J 4,23).
Jak mogę dać się wychować Duchowi Świętemu [pozwalać Mu, by prowadził mnie] w modlitwie serca, w ciszy /milczeniu/, adoracji, w odczytywaniu przechodzenia Pana w mojej historii, w historii Instytutu, Kościoła i ludzkości?
„Dlatego miłują cię dziewczęta /zakochały się w tobie dziewczęta/” (PnP 1,4)
Jakie momenty, kursy, spotkania, lektura… pomagają mi docenić[wzbogacić] piękno daru świeckości konsekrowanej i odpowiedzieć na Miłość, która zawsze mnie poprzedza?
„Zachowujcie się jak dzieci światłości” (Ef 5,9)
Czy dziękuję i w jaki sposób zobowiązuję się żyć naśladowaniem Jezusa, poprzez złożone śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, powierzając się Miłosierdziu i wsparciu wspólnoty / Instytutu?
„- Mistrzu, czy Cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4,38)
W tym długim okresie pandemii wszyscy jesteśmy bardziej wrażliwi i bezbronni. Czy jestem przekonana, że Bóg i wiara, choć chwiejne, mogą dać mi odwagę, by zacząć od nowa i sprawić, by życie znów zakwitło?

Dobrej drogi! Silvana i Radne Generalne
Vische, 30 sierpnia 2020r.