Przemówienie Jana Pawła II z okazji 50-lecia Instytutu

Przemówienie Jana Pawła II z okazji 50-lecia Instytutu

Najdroższe Misjonarki Miłości Nieskończonej! 1. Cieszę się z Waszego przybycia na to spotkanie, którego pragnęłyście z okazji 50 rocznicy fundacji Waszego Instytutu Świeckiego. Do każdej z Was zwracam się z moim serdecznym pozdrowieniem, w sposób szczególny zwracam się z braterskim słowem do Ks. Biskupa Ligi Bettazzi, który Wam towarzyszy. Sprawiedliwe jest to, że chciał on być tutaj obecny razem z wami, Biskup Kościoła partykularnego na […]

Czytaj dalej

Najśw. Serce Jezusa a kapłaństwo cz. 3

Najśw. Serce Jezusa a kapłaństwo cz. 3

CZY TO NIE JEST ZBYTNIE WYWYŻSZANIE POSTACI KAPŁANA? W tym miejscu wypada odpowiedzieć na ewentualne pyta­nia, jakie może nasuwać doktryna M. Ludwiki Małgorzaty. Czy to nie nadmierna przesada utożsamiać kapłana z Jezusem, tak jak ona to przedstawia? Czy rola kapłana i postawienie nieodzowności jego roli nie stanowi ryzyka zbytniego wywyższa­nia kapłana? Rozważmy dwa urywki, które mogą nam pomóc w tym względzie: • ODNOŚNIE DO TOŻSAMOŚCI […]

Czytaj dalej

Najśw. Serce Jezusa a kapłaństwo cz. 2

Najśw. Serce Jezusa a kapłaństwo cz. 2

ZASADNICZA ŚWIADOMOŚĆ: KAPŁAN JEST STWORZENIEM NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI Od wieczności trwał Bóg w pokoju. Jednak z Jego Serca wypływała Nieskończona Miłość: dobył z nicości – mocą swoje­go Słowa – niezrównane dziwy, a na koniec stworzył człowieka – pana stworzenia. Nikt nigdy nie zdoła wypowiedzieć, co wypłynęło z Serca Boga na korzyść tego uprzywilejowanego stworzenia. Nieskoń­czona Miłość przybrała różne formy: była szlachetna, wspa­niała – jak miłość boska, […]

Czytaj dalej

Najśw. Serce Jezusa a kapłaństwo ustanowione w pismach Matki Ludwiki Małgorzaty

Najśw. Serce Jezusa a kapłaństwo ustanowione w pismach Matki Ludwiki Małgorzaty

Najświętsze Serce Jezusa pragnie objawić się przede wszy­stkim kapłanom, bowiem kapłanów powołał Chrystus, by rozpalali ogień miłości i aktywizowali go. W swojej niepojętej dobroci chciał Chrystus posłużyć się kapłanami dla zrealizo­wania swego dzieła. Te słowa znajdują się we wstępie do książki Najśw. Serce Jezusa a kapłaństwo – jest to podstawowe dzieło Matki Lud­wiki Małgorzaty. Świadczą one w sposób zdecydowany o rozu­mieniu roli kapłana, a zatem […]

Czytaj dalej

Matka Ludwika Małgorzata o Kapłaństwie

Matka Ludwika Małgorzata o Kapłaństwie

(…) dużo się modliłam za moich kapłanów; prze znaczy lam dla nich wszystko, co zrobiłam i wycierpiałam. Co pewien czas odczuwam silny ból myśląc o ich duszach, o ich wierze, o ich wierności narażonej na niebezpieczeństwo.Może to i źle, co mówię, może to nie jest słuszne, mam jednak jasne wrażenie, że doświadczam tych samych uczuć, których doświadczają matki, kiedy widzą swe dzieci wystawione na poważne […]

Czytaj dalej Leave comment