Życzenia świąteczne

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, by każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J 3, 16-18)

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia staną się czasem kontemplacji nieskończonej miłości Boga i przyjęcia w zdumieniu Jego daru, którym jest Emmanuel.
Niech Bóg z nami coraz bardziej zamieszkuje w naszym życiu. Niech oświeca swoim blaskiem i miłością wszystkie przestrzenie naszego życia, posługi i relacji. Niech te dni obfitują w czas łaski i radości. Niech Pan obdarzy nas pokojem!

Z wyrazem łączności duchowej

Misjonarki Miłości Nieskończonej