Doroczne rekolekcje Instytutu

„Najdroższa,
I oto, po raz kolejny zostałaś „przywołana”, aby przeżyć silne doświadczenie bliskości z Panem, naszą Skałą, naszym Zbawicielem, naszym Orędownikiem.
W tym długim czasie kruchości i niepewności dla całej ludzkości zostałaś zaproszona, by zatrzymać się u stóp Jezusa, ażeby:
Słuchać GO, i otworzyć swoje serce na Jego uważne i pełne miłości słuchanie;
Prosić Go, wraz z powszechnym wstawiennictwem, za tych, którzy cierpią, którzy się trudzą, którzy umierają;
Kochać Go, i w Nim, z Nim, i przez Niego, wzrastać każdego dnia w twórczym braterstwie, konkretnym i namacalnym, które obejmuje całą ludzkość i cały kosmos.” ( z listu na rekolekcje)

W dniach 18 -25.07.2021. w Częstochowie w cieniu Jasnej Góry odbyły się nasze doroczne rekolekcje. Matka Boża nad wszystkim czuwała i pomagała nam. Bóg wyprowadził nas na pustynię by rozmawiać z nami o miłości poprzez Księgę Rut. Mimo, iż jest to krótka Księga zawiera bardzo bogatą treść, pozwalającą na nowo spojrzeć na naszą oblubieńczą relację z Jezusem.
Główna część rekolekcji odbywała się w milczeniu, gdyż: „Milczenie jest warunkiem miłości i prowadzi do miłości” oraz „Milczenie miłości odpowiada pewnemu wypełnieniu: spotkaniu dwóch rodzajów milczenia, milczenia człowieka i milczenia Boga, które podążają razem.” (Kard. R. Sarah, „Moc milczenia”, Warszawa 2017, s. 92 i 93.) Bóg dotykał i przemawiał do naszych serc każdego dnia poprzez konferencje, medytacje, kazania, adoracje…
Rekolekcje odbywały się domu Instytutu Świeckiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poprzez pamiątki po Kardynale Stefanie Wyszyńskim, oraz liczne jego wizerunki i teksty o nim miało się wrażenie, że jest tu z nami i uczestniczy w naszym skupieniu. Można było doświadczyć smaku jego nauczania i przeżyć, szczególnie od strony ludzkiej i duchowej, a nie jak się w Polsce utarło od strony patriotycznej i narodowej. Pomagały zwłaszcza w tym poranne medytacje poświęcone jego słowom.
Ostatniego dnia rekolekcji odbyły się uroczystości pierwszych ślubów czasowych, odnowienia ślubów czasowych oraz włączenia do instytutu. Te wydarzenia są zawsze pełne radości, wzruszeń i świętowania.